”Vi utvecklar och levererar bemannade logistiklösningar för varuflöden och återvinning i alla typer av fastigheter. ”

Allt sorterat material och avfall samlastas till stora volymer för hämtning från anläggningen för att minimera antalet lastbilstransporter.

Med lång erfarenhet av service, handel och modern teknik för avfallshantering erbjuder vi effektiva lösningar för fastighetsägare med höga krav på kvalitet, säkerhet och miljö för sina hyresgäster.

Gemensam godsmottagning och avfallshantering innebär ökad säkerhet, bättre ekonomi samt ett miljövänligare och effektivare sätt att hantera alla transporter till och från fastigheten.