Gemensam godsmottagning och avfallshantering innebär ökad säkerhet, bättre ekonomi samt ett miljövänligare och effektivare sätt att hantera alla transporter till och från fastigheten.