Samarbete med Ahlsell

Logistikbolaget har nyligen ingått ett nytt samarbete med Ahlsell som innebär att vi tillför rutinerad logistikpersonal för att hantera Ahlsells leveranser av byggmaterial från leveransfordon till olika markerade platser på en byggarbetsplats.

Det känns väldigt inspirerande att vi på Logistikbolaget får bidra som den viktiga sista länken i processen i ett genomtänkt och hållbart koncept för bygglogistik i urbana miljöer från Ahlsell.