Kundcase: Cityrum

Hufvudstaden har ett stort antal kontors och butiksfastigheter i centrala Stockholm. Inom uppdraget ”Cityrum” tar vårt team ett helhetsansvar för de miljörum som är gemensamma för olika verksamheter inom en fastighet. Det resulterar i en välordnad lösning med sortering väl anpassad för de specifika fastigheterna och deras hyresgäster.  

Inom uppdraget ”Cityrum” tar vårt engagerade team ett helhetsansvar för merparten av Hufvudstadens miljörum i och omkring Bibliotekstan. I uppdraget ingår tjänster såsom tillsyn, skyltning, rengöring av kärl, budning av transporter och upprättande av återvinningsstatistik.  

En av de stora fördelarna med uppdraget är att de olika fastigheternas förutsättningar för återvinning kan kombineras för att nå så hög fyllnadsgrad vid transport som möjligt. En fastighet med liten yta för återvinning kan få lägre kostnader och minskad miljöpåverkan genom att kärl rullas till fastigheter med större kapacitet för lagring.

Vi har ett pågående samarbete med företaget Movebybike som transporterar kärl med cykel till mellanlagringsplats när sträckan är för lång för rullning på gata.  

När vårt team upptäcker avvikelser i ett miljörum, såsom exempelvis bristande sortering eller felaktigt placerade fraktioner, skickas direkt en tydlig rapport till Hufvudstaden. Genom vår tjänst tas ett helhetsansvar för miljörummen och stordriftsfördelar kan uppnås genom vårt lösningsfokuserade arbetssätt.  


Läs mer:

https://hufvudstaden.se/media/nyhetsrum/artiklar/2018/bli-en-vinnare-pa-sopsortering/

https://movebybike.se