Kundcase: Målargatan

Vår gods- och återvinningslösning har funnits vid Målargatan sedan 2000 och utgjorde fastighetens hjärta när det anrika PUB-varuhuset fortfarande var i drift. Trots att PUB-varuhuset stängts ned finns vår godsmottagning och återvinningslösning kvar och är idag en stor resurs för de butiker och restauranger som verkar i och omkring fastigheten. Vår uppdragsgivare är fastighetsägaren Atrium Ljungberg och utöver vår gods- och återvinningslösning bedriver vi idag lagerhotell i den attraktiva fastigheten mitt i city. 

Trots att PUB-varuhuset stängts ned är vår godsmottagning fortfarande i drift för de verksamheter som verkar i fastigheten. Fastigheten har endast en lastkaj och den används av samtliga hyresgäster. Genom en godsmottagning optimeras godsleveranserna vilket gör en lastplats tillräcklig för det inkommande och utgående godsflödet. På Målargatan finns lageryta som användes under PUB-varuhusets storhetstid. Där bedriver vi idag lagerhotell.  

Återvinningslösningen i fastigheten har kundanpassats. Hos en del hyresgäster hämtar vårt team det utsorterade materialet direkt från hyresgästs lokal medan andra hyresgäster har miljörum som vi tar ett helhetsansvar för och underhåller. Priserna är justerade så att hyresgästerna gynnas ekonomiskt av god sortering vilket bidrar till minskad miljöpåverkan. 

Utöver fastighetens hyresgäster har en del andra omkringliggande verksamheter anslutits till vår återvinningslösning. Genom att förflytta kärl från mindre verksamheter med små utrymmen till Målargatan minskar kostnaden, sorteringsmöjligheterna förbättras och antalet transporter i city minskar. Genom vårt engagerade och lösningsfokuserade arbetssätt där vi tydliggör flöden kan hyresgäster i och omkring fastigheten ta del av de stordriftsfördelar som vår gods- och återvinningslösning ger.