Nytt vågsystem för ökad återvinning och minskade transporter 

I höst lanserar vi vårt nya vågsystem som är helt molnbaserat, först ut att haka på lösningen är en större fastighetsägare i centrala Stockholm.
Vågsystem

Genom vågsystemet kommer fastighetens hyresgäster att erbjudas kundspecifik statistik för insamlat hushållsavfall och matavfall. Var hyresgäst kommer med exakthet kunna mäta effekterna av sina avfallsförebyggande åtgärder och samtidigt ha tillgång till korrekta underlag inför miljörevision.

Genom systemet får vi också ett verktyg för att optimera fyllnadsgraden i våra avgående avfallstransporter från fastigheten, vilket minskar antalet transporter.  

Mer information om lösningen och dess fördelar för våra kunder kommer inom kort!