Logistikbolaget fyller 20 år!

Logistikbolaget startades utifrån en enkel idé och vision. Det finns ett glapp mellan kunders efterfrågan av effektiva logistiktjänster med hög kvalitet och marknadens utbud bland speditörer och avfallstransportörer. Företag som har effektiva flöden med hög kvalitet för sina leveransers slutskeden och returflödens startskeden är de som blir bäst, starkast och mest konkurrenskraftiga!