Konsultation

Vi är ett företag som har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla kundanpassade logistiklösningar för varuflöden och återvinning i alla typer av fastigheter.  

När vi utvecklar gods- och återvinningslösningar står fastigheten och dess hyresgäster i centrum. Målsättningen är att få ut mesta möjliga av en fastighets kapacitet för gods och återvinningsflöden, genom att finna balansen mellan stordriftsfördelar och effektiva flöden. Att hitta lösningar i fastigheter där förutsättningarna kan verka svåra är lite av vår specialitet. Våra lösningar utformas med utgångspunkt i LEAN och flödesoptimering. Vi konsulterar vid nybyggnad, ombyggnad eller vid utredning av ny lösning för befintlig verksamhet.  

Genom att i ett tidigt skede planera för inflödet och utflödet i en fastighet säkerställs att fastigheten får en hållbar logistiklösning och därmed förutsättningar att möta variationer avseende hyresgäster, gods och återvinning över tid. 

Vid konsultation kan vi: 

  • Beräkna förväntade gods- och återvinningsmängder för en fastighet 
  • Beräkna hur stor yta som ska avsättas för godshantering och återvinning vid byggnation av en fastighet (antal lastplatser, storlek på miljörum, behov av maskinell utrustning för återvinning m.m.) 
  • Identifiera lämpliga gods- och återvinningslösningar för en fastighet 
  • Tydliggöra processer i befintliga gods- och återvinningsflöden. Synliggöra värdeskapande moment och slöseri för effektivisering av flöden med utgångspunkt i värdeflödesanalys (LEAN)  
  • Konsultation vid inköp av maskinell utrustning för godshantering och återvinning.