Om Logistikbolaget

Vi är ett företag som har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla och leverera kundanpassade logistiklösningar för varuflöden och återvinning i alla typer av fastigheter. Med lång erfarenhet  av  service, handel och  modern återvinningsteknik erbjuder vi snygga och  effektiva  lösningar för fastighetsägare med höga krav på kvalitet, säkerhet  och miljö  för sina hyresgäster.

Det andra betraktar som avfall ser vi som en råvara i en cirkulär ekonomi. När vi utvecklar en återvinningslösning vill vi ta ansvar för materialets flöde, från uppkomst hos hyresgäst till återvinning. Vi vill tydliggöra processen för våra kunder och tillföra kunskap så att de enkelt och bekvämt kan bidra till en bättre miljö genom fullständig och korrekt källsortering. Genom vårt team av engagerade, lösningsfokuserade och kvalitetsmedvetna medarbetare lyckas vi med just detta.


”Logistikbolaget skall vara den självklara partnern inom miljövänlig och trygg logistik för snabba flöden, hög återvinning och färre transporter inom, till och från din fastighet”​När vi utvecklar gods- och återvinningslösningar står fastigheten och dess hyresgäster i centrum. Målsättningen är att få ut mesta möjliga av en fastighets kapacitet för gods och återvinning, genom att finna balansen mellan stordriftsfördelar och effektiva flöden. Att hitta lösningar i fastigheter där förutsättningarna kan verka svåra är lite av vår specialitet. Våra lösningar utformas med utgångspunkt i LEAN och flödesoptimering. Vi konsulterar vid nybyggnad, ombyggnad eller vid utredning av ny lösning för befintlig verksamhet.


Vi är lyhörda och våra lösningar är alltid kundanpassade. Beroende av behov sätter vi samman ett paket av tjänster som passar för just din fastighet.